Meer resultaten voor aftrekbaar

 
aftrekbaar
Aftrek van de beroepskosten tot 120 Drupal.
De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 in plaats van 100. Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen. Voorbeeld: Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale.
aftrekbaar
Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar? - Cordaid.
Cordaid is een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting, met een drempel van 1. Wilt u dat uw gift volledig aftrekbaar is, dan is een notariële akte een goede optie en is het hele giftbedrag jaarlijks aftrekbaar.
aftrekbaar
Zijn de onderzoeken van Prescan zakelijk aftrekbaar? Prescan.
Home Veelgestelde vragen Zijn de onderzoeken van Prescan zakelijk aftrekbaar? Zijn de onderzoeken van Prescan zakelijk aftrekbaar? Ja, preventief medisch onderzoek zoals de bodyscan is voor ondernemers vaak aftrekbaar voor de belasting. Om in aanmerking te komen voor aftrek van de ficus, moeten de onderzoeken in het belang van de voortzetting van de onderneming zijn.
aftrekbaar
Is de eigen bijdrage voor een verpleeghuis aftrekbaar van de belasting?
Ook uw premies voor uw basis- en aanvullende zorgverzekering zijn niet aftrekbaar. Het aftrekken van uw wettelijk verplicht eigen risico en uw vrijwillig eigen risico is ook niet toegestaan. Wat is er dan wel aftrekbaar in uw belastingaangifte? Voorgeschreven medicijnen, steunzolen en het vervoer naar een arts/het ziekenhuis zijn onder andere wel aftrekbaar.
aftrekbaar
Kosten voor een renteswap niet aftrekbaar als eigenwoningrente.
Wat betekent dit voor u? De rente die u betaalt voor uw eigenwoningschuld is in principe aftrekbaar in uw box 1. Wanneer u daarnaast een renteswap overeenkomst heeft afgesloten met de bank en daarvoor vergoedingen betaalt, zijn deze kosten niet aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.
aftrekbaar
Kosten voor schenken van essentiële goederen worden fiscaal aftrekbaar VRT NWS: nieuws. VRT NWS: nieuws. Artikel van Radio 2. Artikel van Radio 2. Artikel van Radio 2. VRT NWS: nieuws.
Nog geen VRT-profiel, registreer je hier! Kosten voor schenken van essentiële goederen worden fiscaal aftrekbaar. Bedrijven die onmisbare spullen aan het goede doel willen geven, kunnen de kosten die ze daarvoor maken voortaan van hun belastingen aftrekken. De maatregel moet vermijden dat bedrijven producten vernietigen.
aftrekbaar
Denk om de aftrekbare ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
Kosten die onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn er ook nog medische kosten die onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn de reiskosten voor ziekenbezoek. Voor de voorwaarden en een voorbeeldberekening verwijzen wij jou naar de Belastingdienst. Andere zorgkosten die onder voorwaarden aftrekbaar zijn, tref je hieronder aan.
aftrekbaar
Buitengewone lasten Online aangifte bij de Belastingdienst Belastingdienst Caribisch Nederland.
begrafeniskosten premies voor begrafenisfondsen zijn slechts aftrekbaar indien bij het overlijden niet een uitkering in geld wordt genoten. Kosten van autoritten in verband met ziekte e.d. denk hierbij aan een artsenbezoek zijn beperkt aftrekbaar. Als u gebruikt maakt van uw eigen auto kunt u tot een bedrag van USD 0,20, per kilometer in aftrek brengen.
aftrekbaar
Aftrekken van voorbelasting Belgium.be.
De belastingplichtige mag de geheven belasting van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, in aftrek brengen op de belasting die hij verschuldigd is. Het gaat dan wel alleen over gebruiken voor handelingen die onderworpen zijn aan btw of gelijkgesteld, zoals intracommunautaire uitvoer of leveringen. Deze aftrek gebeurt met de btw-aangfite driemaandelijks of maandelijks. De btw die betrekking heeft op een goed dat zowel voor privé- als professionele doeleinden gebruikt wordt, is in principe enkel aftrekbaar ten belope van het deel dat voor professioneel gebruik bestemd is.
Scheiden en belasting: aftrekbare kosten bij echtscheiding. Alle informatie!
Als je gescheiden bent, heb je geen fiscaal partnerschap meer en dus geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten. Jij en je partner moeten dan ieder afzonderlijk belastingaangifte doen. Je kunt er ook voor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel fiscale partners te zijn.
Uw AOV-premie is aftrekbaar Interpolis verzekeringen.
Uw AOV-premie is aftrekbaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV kost minder dan u denkt. Uw AOV premie is aftrekbaar. Bent u zelf de verzekerde? Dan mag u de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat dit u veel geld kan besparen laten we in het onderstaande rekenvoorbeeld zien.
Traplift en belasting teruggave Handicare Trapliften.
Zijn de kosten van een traplift aftrekbaar? Vanaf 2014 zijn de kosten van uw traplift niet meer aftrekbaar. Dus heeft u uw traplift in of na 2014 gekocht, dan kunt u helaas geen gebruik meer maken van belastingaftrek op uw traplift.

Contacteer ons